Z.O.S. spol. s r.o., Košice

Paketovacie lisy

Dodávame rôzne typy hydraulických paketovacích lisov pre spracovanie kovového odpadu a šrotu do balíkov. Líšia sa výkonom, spôsobom lisovania (jednosmerné, dvojsmerné a trojsmerné lisovanie),  lisovacou silou, rozmerom lisovacej komory, rozmerom balíku. Časť lisov je vybavená vyklápacím násypným košom pre navážanie materiálu do pracovnej komory. Iné stroje majú stacionárnu násypku pre nakladanie materiálu buď hydraulickou rukou, alebo dopravným pásom. Lisy pracujú v automatickom alebo ručnom režime. Naším zákazníkom na Slovensku a v Českej republike sme dodali cca 50 paketovacích lisov.   


Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy
Produkty / Paketovacie lisy


Zoznam produktov


Kontajnerové nožnice CIC sú určené na strihanie rôznorodého objemového kovového odpadu a šrotu

• zobraziť viac

Nožnice–lis CIV je multifunkčný stroj určený na strihanie alebo lisovanie do balíkov rôznorodého kovového odpadu a šrotu.

• zobraziť viac

Nožnice CIB sú určené na strihanie rôznorodého, predovšetkým ťažkého kovového odpadu a šrotu.

• zobraziť viac

Kontajnerové nožnice COMPACT 800 sú určené na strihanie rôznorodého objemového kovového odpadu a šrotu

• zobraziť viac

Dodávame rôzne typy hydraulických paketovacích lisov pre spracovanie kovového odpadu a šrotu do balíkov.

• zobraziť viac

Paketovacie lisy PAV sú určené na lisovanie karosérii osobných automobilov a ľahkého kovového odpadu do balíkov.

• zobraziť viac

Pre-shreddery ZDS a ZTS sa používajú na spracovanie objemového kovového odpadu ako autokarosérie

• zobraziť viac

Vysokovýkonné horizontálne shreddery DCR sú určené na spracovanie autokarosérii.

• zobraziť viac

Mlyny BMH umožňujú dosahovať najvyššiu kvalitu spracovaného materiálu v porovnaní s inými technológiami (strihanie, lisovanie, shreddrovanie).

• zobraziť viac